Koninklijke onderscheiding voor Dhr. Munk (Apeldoorn)

De heer C. Munk (88) ontving maandag 2 november 2009 uit handen van burgemeester mr. G.J. de Graaf de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurt na afloop van de najaarsledenvergadering van de Protestants-Christelijke Ouderenbond (PCOB), afdeling Apeldoorn.

De heer Munk was vanaf 1966 tot 1993 actief binnen de Gereformeerde Kerk van Apeldoorn. Hij was scriba van de Kerkenraad Algemene Zaken en ouderling/moderamenlid voor wijk de Maten. Ook was hij vice-preses van wijkkerkenraad de Maten. Gedurende 17 jaar was hij kerkorganist in De Drie Ranken.

Vanaf 1993 is de heer Munk actief voor de PCOB, afdeling Apeldoorn. Hij bekleedde de functies van secretaris en ledenadministrateur. Onder zijn leiding is bijvoorbeeld een digitaal ledenregistratiesysteem opgezet, speciaal voor de afdeling Apeldoorn. De functie van ledenadministrateur heeft de heer Munk in april 2009 neergelegd. Tijdens de najaarsledenvergadering op 2 november werd afscheid van hem genomen.

Wij waren gevraagd een reportage te maken van het uitreiken van deze koninklijke onderscheiding.

Koninklijke onderscheiding voor Dhr. Munk (Apeldoorn)

Speak Your Mind

*